Εμπορικά Σήματα.

Αναλαμβάνουμε την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων σας σε Ελλάδα, ΕΕ και διεθνώς.
Διαθέτουμε κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία.

Franchise.

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη συμβάσεων franchise, για unit, area και master συνεργασίες.
Καλύπτουμε τις ανάγκες σας για ζητήματα που προκύπτουν στις συνεργασίες franchise.

Επιχειρήσεις.

Αναλαμβάνουμε εμπορικές και επιχειρηματικές υποθέσεις.
Μισθώσεις, εμπορικές συμβάσεις, ζητήματα με προσωπικό κ.λπ.
Υπηρεσίες
Σήματα
Κατοχυρώσεις

εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικών σχεδίων, ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας

#
Συμβάσεις franchise

σύνταξη, λύση, καταγγελία, αποζημιώσεις κ.λπ.

#
Διεθνείς και εθνικές συμβάσεις

συμβόλαια / μισθώσεις ακινήτων, συμβάσεις με προμηθευτές

#
Επιχειρηματικά θέματα

καταστατικά εταιρειών, σωματείων κ.λπ., είσπραξη απαιτήσεων, θέματα ανταγωνισμού, ανθρώπινου δυναμικού κ.ο.κ.

#
Αλλαγές

διεύθυνση – έδρα, επωνυμία, νομική μορφή

#
Προστασία

έναντι τρίτων που το χρησιμοποιούν

#
Δεσμευόμαστε για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας.
Το Γραφείο μας διαθέτει ευρύ δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση νομικών υποθέσεων διαφόρων αντικειμένων. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε τη δυνατότητα επίλυσης υποθέσεών σας εξ αποστάσεως με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και με κεντρική αναφορά το Γραφείο μας. Οι δραστηριότητες του γραφείου μας, το πελατολόγιό μας και η εμπειρία μας, έχουν καταξιώσει το έργο μας, παρέχοντας πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών, τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε ιδιώτες.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας στο 2106431315
Franchise
Trade Marks
Franchise

Το σύνολο δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα κι επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής, τεχνογνωσίες ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας προς εκμετάλλευση για την μεταπώληση προϊόντων.

#
Franchisor

Είναι η επιχείρησή που παραχωρεί στην άλλη, τον δικαιοδόχο, έναντι αμέσου ή εμμέσου οικονομικού ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

#
Franchisee

Είναι η επιχείρηση στην οποία παραχωρείται από τον δικαιοπάροχο το δικαίωμα εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

#
Entry Fees

Είναι μια εφάπαξ αμοιβή που καταβάλλει ο δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του franchise.

#
Royalties

Είναι το συνεχές οικονομικό αντάλλαγμα που καταβάλλει περιοδικά ο δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του franchise καθ'όλη την διάρκεια της συμβατικής τους σχέσης.

#
Master Franchise

Είναι η επιχείρηση, στην οποία ο δικαιοπάροχος, παρέχει την άδεια να εκμεταλλευθεί μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή μέσω της από τον βασικό δικαιοδόχο περαιτέρω παραχώρησης σε τρίτους του δικαιώματος εκμετάλλευσης.

#
Πολυμεσικο σημα

Συνίσταται από, ή εκτείνεται σε, συνδυασμό εικόνων και ήχου.

#
Σημα κινησης

Σήμα που συνίσταται από, ή εκτείνεται σε, μια κίνηση ή μεταβολή της θέσης των στοιχείων ενός σήματος.

#
Σημα μοτιβου

Σήμα που συνίσταται αποκλειστικά από ένα σύνολο στοιχείων τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτό τρόπο.

#
Σημα τρισδιαστατου σχηματος με λεκτικα στοιχεια

Σήμα τρισδιάστατου σχήματος που περιέχει λεκτικά στοιχεία.

#
Σημα (μεμονωμενου) χρωματος

Σήμα μεμονωμένου χρώματος είναι ακριβώς αυτό – ένα σήμα το οποίο συνίσταται αποκλειστικά σε μεμονωμένο χρώμα (χωρίς περιγράμματα).

#
Ηχητικο σημα

Το ηχητικό σήμα συνίσταται αποκλειστικά σε έναν ήχο ή συνδυασμό ήχων.

#
Ολογραφικο σημα

Πρόκειται για νέα κατηγορία σήματος (από την 1η Οκτωβρίου 2017). Τα ολογραφικά σήματα συνίσταται από στοιχεία με ολογραφικά χαρακτηριστικά.

#
Σημα τρισδιαστατου σχηματος

Το σήμα τρισδιάστατου σχήματος συνίσταται από, ή εκτείνεται σε, τρισδιάστατο σχήμα. Μπορεί να περιλαμβάνει τους περιέκτες, τη συσκευασία, το προϊόν…

#
LANGANO, BLYSSCAFE, TSOMES, AXON, ZIO PEPPE, ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙΑ, ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ, MAISTRALY SAFETY, WATER SHOPS, ΗΡΑΚΛΗΣ, ALFA CLEANERS, BEER ACADEMY
Υπηρεσίες
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, FRESH LINE, ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΝΤΕΡΗ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΑ, REBECCA BLU, ΛΑΛΙΖΑΣ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, EL GRECO ROASTING COMPANY
Βιομηχανίες
JYSK, MULTIBETON, TECHNOTHERM, OPTICAL PAPADIAMANTOPOULOS, ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΤΩΝΗ ΛΥΜΠΕΡΗ, ΚΛΙΑΦΑΣ, ΝΤΕΡΛΙΚΑΤΕΣΕΝ, PATAFRITAS, ORIGAMI
Εμπορικές